RSI LORIS - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego
Projekt RSI LORIS
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego jest efektem wspólnej inicjatywy świata nauki i władz regionu, zapisanej w Deklaracji z 10 czerwca 2002 r.

W myśl Deklaracji Komitet Badań Naukowych (dzisiejsze Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) zadeklarował między innymi merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie dla przygotowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych zgodnych z priorytetami Narodowego Planu Rozwoju i programami rozwoju województw. Celem tych strategii ma być wzrost udziału nauki i zaawansowanych technologii w regionalnych programach rozwoju oraz zwiększenie możliwości pozyskania środków z unijnych funduszy strukturalnych. Natomiast Wojewodowie i Marszałkowie zadeklarowali podejmowanie - w granicach swoich ustawowych uprawnień – inicjatyw i prac w celu wykorzystania działań Komitetu Badań Naukowych.